B5
ac32531b-0f95-4dd9-b6c9-cdbc0dd0fdde
1ae76fad-a8c6-4892-aa33-3622b5acf6d8
9f257faf-3236-4350-866d-058e5be763d4
ac32531b-0f95-4dd9-b6c9-cdbc0dd0fdde
1ae76fad-a8c6-4892-aa33-3622b5acf6d8
9f257faf-3236-4350-866d-058e5be763d4
  • August 17, 2022 2:12 pm
  • Kathmandu
  • 316 views
Popular

नेपाल कानून उपचार तथा परामर्श सेवा
अनामनगर काठमान्डौ सम्पर्क -9858025678
– * विवाह , सम्बन्ध बिच्छेद, अंश बण्डा, अपुताली, धर्मपुत्र विषयक आदी ।
*लेनदेन , लिखत ,दान बकस , सम्पत्ति हस्तांतरण विषयक आदी ।
– करार र करारीय दायित्व करारको बैधता, धितो धरैटी, एजेन्सी करार, त्रुटिपूर्ण उत्पादनको दायित्व, लिज करार, दुष्कृति सम्बन्ध अपराध जन्य कार्य आदी
* कोर्ट मैरिज, बिवाह सम्बन्धी कसुरहरु, चेक सम्बन्धित अपराध, ठगी,, सार्वजनिक शान्ति बिरुद्धको कसुर, आदी ।

Overview

  • Category : Service

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *